Zarządzenie Nr 9/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie z dnia 31.01.2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Żłobku „Kruszynka” w Kruszynie.

Na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r. poz. 75 ze zm.),
  2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),
  3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021r. poz. 1960)

zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Żłobku „Kruszynka” w Kruszynie, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

        §2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do

wiadomości pracownikom  z mocą obowiązującą od dnia 14.02.2022r.Metryczka dokumentu
Data wytworzenia dokumentu:2022-04-21 00:00:00
Data publikacji dokumentu:2022-04-21 12:19:09
Data ostatniej aktualizacji dokumentu:2022-04-21 12:19:09
Podmiot udostępniający:Żłobek Kruszynka
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu / Wytworzył:Dyrekotr Żłobka Kruszynka w Kruszynie
Opublikował w BIP:Katarzyna Nowacka
Liczba wyświetleń: 24

Historia zmian
DataOsobaZmiana