Zarządzenie nr 10/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie z dnia 21.02.2022 w sprawie ustalenia miesięcznej przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie w 2022 roku.

Na podstawie § 11 Statutu Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie wprowadzonego Uchwałą Nr XXXVII/249/21 Rady Gminy Włocławek       z dnia 7 lipca 2021r w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek „Kruszynka” w Kruszynie oraz nadania jej statutu

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się miesiąc sierpień 2022 roku miesiącem przerwy wakacyjnej  w funkcjonowaniu Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Żłobka „Kruszynka”    w Kruszynie.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Żłobka.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Metryczka dokumentu
Data wytworzenia dokumentu:2022-04-21 00:00:00
Data publikacji dokumentu:2022-04-21 12:27:17
Data ostatniej aktualizacji dokumentu:2022-04-21 12:27:17
Podmiot udostępniający:Żłobek Kruszynka
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu / Wytworzył:Dyrekotr Żłobka Kruszynka w Kruszynie
Opublikował w BIP:Katarzyna Nowacka
Liczba wyświetleń: 32

Historia zmian
DataOsobaZmiana