Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie z dnia 28.01.2022r. w sprawie prowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

      Na podstawie art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

                                                zarządza się, co następuje:

§ 1

    Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, który jest prowadzony w formie pisemnej – stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia – w tym również w formie elektronicznej.

§ 2

    Przyszłe zmiany w treści Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych nie wymagają zmiany niniejszego Zarządzenia.

§ 3

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Metryczka dokumentu
Data wytworzenia dokumentu:2022-04-21 00:00:00
Data publikacji dokumentu:2022-04-21 12:12:33
Data ostatniej aktualizacji dokumentu:2023-03-27 18:56:57
Podmiot udostępniający:Żłobek Kruszynka
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu / Wytworzył:Dyrekotr Żłobka Kruszynka w Kruszynie
Opublikował w BIP:Katarzyna Nowacka
Liczba wyświetleń: 21

Historia zmian
DataOsobaZmiana