Instrukcja obsługi


Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP), to urzędowy publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci internet.

Nasz Biuletyn został zaprojektowany i funkcjonuje zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Opis elementów na stronie

  • Dane podmiotu-W polu tytułowym znajduje się nazwa oraz dane prowadzącego podmiotową stronę BIP,
  • Menu przedmiotowe – menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według kryteriów merytorycznych, np. struktury spraw z zakresu kompetencji instytucji.
  • Instrukcja obsługi – odnośnik do podstrony zawierającej instrukcję korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.
  • Redakcja- odnośnik do podstrony zawierającej informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu
  • Adres Redakcji – odnośnik do podstrony zawierającej informację o danych teleadresowych
  • Wyszukiwarka – okno wyszukiwarki ogólnej.
  • Deklaracja dostępności – odnośnik do strony zawierającej informacje o dostępności.
  • Regulamin serwisu

Nawigacja

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów obu „Menu”. Klikając w jeden z aktywnych elementów „MENU PRZEDMIOTOWEGO” użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu „Menu”. Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów.

Na stronę główną przenosi link będący ikoną bip z tytułem strony „Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z Filią w Smólniku”.

Dostępność z poziomu „Menu”.

Klikając w jeden z elementów aktywnych Menu Przedmiotowego użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę zawierającą dwa pola: pole Menu, a także pole Wyboru Dokumentów, w którym znajdują się dokumenty przyporządkowane do konkretnego elementu Menu. Klikając w kolejne podkatalogi liczba dokumentów w polu Wyboru będzie maleć, gdyż będą wyświetlane tylko dokumenty przypisane do konkretnego z podkatalogów.

Dostępność z poziomu wyszukiwania

Po wpisaniu jakiegokolwiek słowa bądź frazy w okno wyszukiwania i wysłaniu formularza np. poprzez wciśnięcie klawisza Enter na klawiaturze, pojawi się informacja o wynikach przeszukiwania. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę poinformuje o tym wyświetlając tytuł dokumentu zawierającego w treści, tytule, nazwie załącznika, bądź treści szukane elementy. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

Wyszukiwanie


Wyszukiwanie rozpoczyna się po wpisaniu w okno wyszukiwarki frazy i wysłaniu zapytania np. poprzez wciśnięcie klawisza Enter na klawiaturze. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, stąd też w wynikach wyszukiwania może pojawić si

Metryczka dokumentu
Data wytworzenia dokumentu:2023-03-27 00:00:00
Data publikacji dokumentu:2023-03-27 18:28:07
Data ostatniej aktualizacji dokumentu:2023-03-27 18:28:08
Podmiot udostępniający:Żłobek Kruszynka
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu / Wytworzył:Dyrektor Żłobka Kruszynka w Kruszynie
Opublikował w BIP:Katarzyna Nowacka
Liczba wyświetleń: 159

Historia zmian
DataOsobaZmiana