Zarządzenie Nr 7/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie z dnia 28.01.2022r. w sprawie ustanowienia Polityki Ochrony Danych w Żłobku „Kruszynka” w Kruszynie.

Na podstawie:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.216r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
  2. Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j .Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.),
  3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247),
  4. Przepisów szczególnych, regulujących funkcjonowanie Jednostki i przetwarzanych w ramach jej działalności danych osobowych,
  5. Dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.

zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się w Żłobku „Kruszynka” w Kruszynie dokument o nazwie Polityka ochrony danych osobowych, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§2

Każdy pracownik, zgodnie z wykazem jest obowiązany zapoznać się z treścią załącznika Nr 1.

§3

Pracodawca zobowiązuje wszystkich pracowników do przestrzegania Polityki ochrony danych osobowych pod groźbą konsekwencji służbowych, przewidzianych prawem.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Metryczka dokumentu
Data wytworzenia dokumentu:2022-04-21 00:00:00
Data publikacji dokumentu:2022-04-21 12:09:01
Data ostatniej aktualizacji dokumentu:2022-04-21 12:09:01
Podmiot udostępniający:Żłobek Kruszynka
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu / Wytworzył:Dyrekotr Żłobka Kruszynka w Kruszynie
Opublikował w BIP:Katarzyna Nowacka
Liczba wyświetleń: 26

Historia zmian
DataOsobaZmiana