Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie z dnia 26.01.2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wycieczek i spacerów dzieci ze Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie

Na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r. poz. 75 ze zm.),
  2. Statutu Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie

zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin organizowania wycieczek i spacerów dzieci ze Żłobka “Kruszynka” w Kruszynie stanowiący załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuje się pracowników Żłobka “Kruszynka” w Kruszynie do stosowania      i przestrzegania zasad Regulaminu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Plik Opis Data dodania Dodany przez Wielkość pliku
odt Regulamin wycieczek spacerów 21 kwietnia 2022 11:59 Katarzyna Nowacka 19 KB


Metryczka dokumentu
Data wytworzenia dokumentu:2022-04-21 00:00:00
Data publikacji dokumentu:2022-04-21 12:01:15
Data ostatniej aktualizacji dokumentu:2022-04-21 12:02:18
Podmiot udostępniający:Żłobek Kruszynka
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu / Wytworzył:Dyrekotr Żłobka Kruszynka w Kruszynie
Opublikował w BIP:Katarzyna Nowacka
Liczba wyświetleń: 25

Historia zmian
DataOsobaZmiana