Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie z dnia 05.01.2022r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie zatwierdzonego zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie z dnia 29.11.2021r.

zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin Porządkowy Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie określający ogólne zasady i organizację wewnętrzną placówki.

§2

Wprowadza się „Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka” , „ Umowę na pobyt dziecka w Żłobku” , „Wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze Żłobka” oraz „Wniosek o przedłużenie pobytu dziecka na kolejny rok” – stanowiące złączniki do Regulaminu Porządkowego.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Żłobka „Kruszynka” w Kruszynie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Plik Opis Data dodania Dodany przez Wielkość pliku
pdf Zarządzenie Nr 2 30 marca 2022 20:20 Katarzyna Nowacka 35 KB


Metryczka dokumentu
Data wytworzenia dokumentu:2022-01-05 00:00:00
Data publikacji dokumentu:2022-03-30 20:21:15
Data ostatniej aktualizacji dokumentu:2022-04-01 16:58:40
Podmiot udostępniający:Żłobek Kruszynka
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu / Wytworzył:Dyrektor Żłobka Kruszynka w Kruszynie
Opublikował w BIP:Katarzyna Nowacka
Liczba wyświetleń: 25

Historia zmian
DataOsobaZmiana