Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Żłobka “Kruszynka” w Kruszynie z dnia 29.11.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka “Kruszynka” w Kruszynie

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r.,poz.75 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr XXXVII/249/21 z dnia 07 lipca 2021r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek “Kruszynka” w Kruszynie oraz nadania mu statutu zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Żłobka “Kruszynka” w Kruszynie.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Żłobka “Kruszynka” w Kruszynie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Plik Opis Data dodania Dodany przez Wielkość pliku
pdf Zarządzenie Nr 1 30 marca 2022 20:12 Katarzyna Nowacka 36 KB
Failed to connect to MySQL: Connection timed out